Retirada de materials a Sant Quirze del Vallès

Eliminació de Fibrociment

Mantenim com ferm objectiu la satisfacció plena de client. Per això, a Enmu Sant Quirze S.L., ubicats a Sant Quirze del Vallès, sabem que, encara que en la retirada de materials que contenen amiant no friable (plaques de fibrociment, terres de vinil, etcètera) la producció de fibres és inferior a la de materials friables, cal que els treballadors es protegeixin enfront de el risc d'amiant.

 

Aquests treballs bàsicament consisteixen en la retirada dels materials de forma contraria a la seva instal·lació, treballant de forma acurada i establint mètodes de treball segurs.

Truqui'ns, pensem en tots els detalls per a realitzar un treball complet.

extracción fibrocemento

Conegui més de la nostra feina, consulteu-nos al telèfon:
937 219 778